Hormonanalyser

På våra laboratorium analyseras hormoner som ett led i utredningen av kvinnans och mannens hormonbalans. Med hjälp av hormonanalyser kan också behandlingen med assisterad befruktning övervakas.