Våra behandlingar

Ofrivillig barnlöshet

Ofrivilligt barnlösa par och kvinnor kan få hjälp med fertilitetsbehandlingar vid universitetssjukhus samt vid privata kliniker. För regionfinansierad behandling finns vissa krav såsom kvinnans och mannens ålder (kan variera mellan regionerna), att paret inte har gemensamma barn sedan tidigare, att mannen eller kvinnan inte är steriliserade eller att kvinnan inte är underviktig eller överviktig (regionerna kan ha olika BMI-gränser). Om paret eller kvinnan har rätt till regionfinansierad vård kan behandling även ske på de privata kliniker som har avtal.

Till våra kliniker inom Liviogruppen kan ofrivilligt barnlösa vända sig för en första konsultation och en bedömning av egna unika förutsättningar för behandling. Vår uppgift är att redogöra för om behandling är möjlig, och då rekommendera den bästa behandlingsmetoden utifrån patientens förutsättningar.

Vår verksamhet omfattar

  • Fertilitetsutredning
  • Stimulering av ägglossning
  • Assisterad befruktning (IVF och insemination)
  • Donationsprogram
  • Psykologiskt stöd

Den kunskap och långa erfarenhet som finns på Livio’s kliniker ger oss förutsättningar att erbjuda den bästa individuella behandlingen. IVF är vår specialistkompetens.