Spermiedonationsbehandling

Behandling med spermiedonation görs när mannen av olika orsaker helt saknar egen spermieproduktion eller i de fall där behandling med egna spermier inte givit embryon med tillräcklig kvalitet och någon annan behandling inte är möjlig. Spermiedonation kan också övervägas då ena parten bär på anlag till svår ärftlig sjukdom.

Enligt lag från 2005 har också lesbiska par samma rätt till assisterad befruktning som kvinnor som lever i heterosexuella förhållanden. En lesbisk kvinna får genomgå behandling om hon bor med en annan kvinna eller lever i registrerat partnerskap.

Från och med den 1 april 2016 kan vi även erbjuda ensamstående privata patienter insemination med donerade spermier.

Mottagarens eller mottagarparets behandling

Vid spermiedonation använder man spermier som varit frysta i minst sex månader, för att säkerställa att spermierna är smittfria från virus. Spermier tinas och behandlingen sker genom insemination eller IVF. Inseminationen sker på ägglossningsdagen i normal menstruationscykel eller i hormonbehandlad cykel.

Vid IVF får kvinnan först genomgå hormonbehandling som stimulerar äggmognaden. Med hjälp av ultraljud undersöks äggstockarna för att bedöma hur många äggblåsor som mognat. Efter cirka 12-14 dagar punkteras äggblåsorna i lokalbedövning och äggen sugs ut. Kvinnan får vila ut och kan sedan gå hem efter någon timme.

Äggcellerna befruktas direkt med tinade spermier från donatorn. Befruktning sker med antingen IVF eller ICSI-metod. Embryoåterföring sker två till fem dagar efter befruktningen. Embryon som ej används för behandling direkt kan frysförvaras och användas vid senare tillfälle.