Möjligheten till graviditet

Möjligheten att bli gravid minskar med ungefär två till tre procentenheter per år efter 35 års ålder, därför bör du inte dröja för länge med att söka hjälp vid utebliven graviditet.

Missfallsrisken vid spontan graviditet ökar påtagligt med stigande ålder och samma förhållanden gäller för IVF-graviditeter.

Sammanfattningsvis kan sägas att ålder – av olika anledningar – är en betydande faktor för möjligheterna  att få barn.  Men det finns även andra faktorer som spelar in.

Livsstilsfaktorer som påverkar möjligheterna till graviditet

Det är väl känt att övervikt medför en ökad risk för ohälsa. Om kvinnan är överviktig kan det dessutom bli svårare för henne att bli gravid. Risker för komplikationer under graviditeten ökar för både kvinnan och barnet.

För att öka möjligheterna för regelbunden ägglossning och för att uppnå gravididitet kan en liten viktminskning vara tillräckligt. BMI < 35 ger större chans till graviditet, oavsett  spontan graviditet eller efter genomgången IVF-behandling.

Men även undervikt och hård träning kan ha betydelse för möjligheten att bli gravid.